Expandmenu Shrunk


Tomik II

19-12-2014 ukazała  się  moja  druga  książka, tomik  poezji  zatytułowany

„ Krople  marzeń ” wydana  nakładem  wydawnictwa  Św. Macieja  Apostoła  z  Lublińca. Książka  przeznaczona  dla  tych  co  kochają  poezję. Zapraszam  wszystkich  chętnych  do  lektury. Miro Górecki.Krople marzeń