Expandmenu Shrunk


Tomik III

13-05-2016 ukazała się moja trzecia książka, tomik wierszy dla tych co kochają poezję, zatytułowany „Nikomu niepotrzebne” wydany nakładem Wydawnictwa . Św. Macieja z Lublińca. Premiera i prezentacja książki odbędzie się 10-06-2016 w hotelu Alhar w Lublińcu o godz. 18.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Miro Górecki.

 

Nikomu niepotrzebne