Tomik V

01-06-2018  ukazała  się  moja  już  piąta  książka, kolejny  tomik  wierszy  zatytułowany  ” Szept  nocy „. Wydany  nakładem  wydawnictwa  Św.Macieja  Apostoła  z  Lublińca. Premiera  i  prezentacja  odbyła  się  w  Muzeum  Regionalnym  w  Muszynie, podczas  trwania  kolejnej  Biesiady  Literackiej. Z  tej  też  okazji  odbył  się  koncert  poezji  śpiewanej  w  moim  wykonaniu.

 

Szept nocy